Wieże ciśnień

 

   Obecnie na terenie województwa śląskiego zachowało się około 80 różnych stylowo wież wodnych będących zabytkami techniki wodociągowej, pochodzących z lat 18711935. Należały one do systemu miejskich, przemysłowych i kolejowych sieci wodociągowych. Ich zadaniem było stworzenie wysokiego stałego ciśnienia oraz gromadzenie zapasów wody.   

Zabrze

 

Zabrze

 

Zabrze

 

Zabrze

 

Gliwice

 

Gliwice

 

Gliwice

 

Gliwice

 

Gliwice

 

Gliwice

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Obiekty postindustrialne