Obiekty postindustrialne

 

 

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI

 

¦LˇSK

Huty

 

Kopalnie

Osiedla patronackie

 

 

Staropolski Okręg Przemysłowy

 

Wieże ci¶nień

 

Kolej w±skotorowa

 

 

 

 

Browar w Tychach

 Elektrownia 

w Zabrzu

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków