ILUSTROWANY SŁOWNIK TERMINÓW

TWÓRCY

 

 

 

 

ZAMKI

PAŁACE

DWORY, DWORKI

KAMIENICE

RYNKI, RATUSZE, PLACE...

 

KLASZTORY CYSTERSÓW

 

KOŚCIOŁY

DREWNIANE 

KOŚCIOŁY

CERKWIE ŁEMKOWSKIE

 

 

Postindustrialne

SKANSENY

WSPÓŁCZESNE

 

 

 

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI

 

JUDAICA