Osiedle Borsigwerk w Biskupicach

 

 

   Szybki rozwój gospodarczy w drugiej połowie XIX wieku spowodował wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą, a co za tym idzie wymusił konieczność budowy osiedli mieszkaniowych. Powstawały one zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów pracy, na terenach należących do właściciela zakładu, co było rozwiązaniem ze wszech miar ekonomicznym. Najstarsze w Zabrzu osiedle patronackie wzniósł dla pracowników swojego koncernu w latach 18631878 Albert Borsig syn Augusta, twórcy koncernu przemysłowego. 

Johann Friedrich August Borsig 

ur.23.VI.1804 we Wrocławiu – zm.6.VII.1854 w Berlinie 

 

   Na powierzchni 19 ha postawiono tu 60 budynków dla ponad 2700 osób. Osiedle składa się z dwóch części południowej z zabudową mieszkaniową i północnej z budynkami o wyższym standardzie, całości towarzyszył park. Osią założenia była główna ulica nazwana imieniem założyciela firmy Augusta (dziś ulica Okrzei) przy niej zgrupowane były najważniejsze obiekty. Pozostałe ulice również zostały nazwane na cześć członków rodziny Borsigów (Albertstr., Arnoldstr., Annastr., Ernststr., Luisenstr., Konradstr.) 

   W części mieszkaniowej  znajdują się ustawione regularnie typowe familoki dla 8 i 12 rodzin z towarzyszącymi im komórkami na węgiel i „koło”. Budynki przedzielone były przydomowymi ogródkami. Wszystkie domy zostały wybudowane z czerwonej cegły licówki, z dachami dwuspadowymi o mocno wystających okapach, pokrytymi dachówką karpiówką, otwory okienne z typowymi dla Śląska nadprożami opartymi na łuku odcinkowym. Standard mieszkań jak na tamte czasy był dość wysoki. Mieszkania posiadały także stosunkowo dużą powierzchnię przeciętnie 55,6 m2. Koszt budowy przekraczał niemal dwukrotnie średni koszt budowy mieszkania robotniczego na Śląsku. Prawo do zamieszkania posiadali jedynie pracownicy' zakładu. W przypadku śmierci pracownika jego rodzina była wysiedlana do specjalnie w tym celu wzniesionych baraków.

 

Osiedle zostało również wyposażone w szereg obiektów usługowych takich jak:
- szkoła ewangelicka z mieszkaniami dla nauczycieli i kaplicą  18691870
- dwa budynki mieszkalne dla nauczycieli o zróżnicowanej architekturze,
- gospoda z pokojami gościnnymi i salą balową, pomieszczeniem sklepu Konsumu i kantyną urzędniczą
- sala gimnastyczna 1906
- przedszkole katolickie,
- cmentarz ewangelicki 1870
- park o pow. prawie 2 ha, z muszlą koncertową, altanami i torem kręglarskim
- budynki mieszkalne dla urzędników,
- urząd pocztowy wraz z mieszkaniami dla urzędników poczty 1867
- gabinet lekarski wraz z izbą przyjęć,

 

   Pochodzący z 1881 r. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” podaje: „Borsigwerk, wzorowa osada hutnicza, górnicza i fabryczna (…) Najumiejętniej urządzona i najeżona kominami osada, wielce schludna i rozwijająca się bardzo szybko.”

   Kolonia ta stanowiła dla ludzi, którzy tu mieszkali zamknięty świat. Tu się rodzili, żyli i umierali na końcu ulicy Lelewela zbudowano dla osiedla w 1870 roku najmniejszą zabrzańską nekropolię – cmentarz ewangelicki. Warto go także zwiedzić i zwrócić uwagę na kwaterę żołnierską z czasów wojny prusko-francuskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplica ewangelicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmentarz ewangelicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

Piotr Hnatyszyn, Osiedle Borsigwerk" [w:] Gość Niedzielny 4.VII.2010

 

Archiwalne zdjęcie Augusa Borsiga: wikipedia ze zbioru Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 102-12815

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Obiekty postindustrialne Osiedla patronackie