KUŹNIAKI

 

 

   Na obszarze gminy istnieją tradycje górnicze: w czasach średniowiecza wytapiano tutaj żelazo w piecach dymarkowych usytuowanych głównie nad brzegami rzek (m.in. w Rudzie Strawczyńskiej, Hucisku, Niedźwiedziu).
Jednak dopiero w XVIII w. we wsi Kuźniaki produkcja żelaza została zapoczątkowana na szerszą skalę. W 1782 roku uruchomiono wielki piec w hucie należącej do rodziny Radońskich. Huta „Jadwiga” w II poł. XIXw. produkowała ok.1000 ton surówki rocznie.
Zakład był kilkakrotnie modernizowany, w 1844 roku wyposażono go we fryszerki urządzenia przerabiające surówkę na stal. W okresie rozkwitu w hucie pracowało 70-ciu robotników, wytwarzano balustrady, kraty, krzyże, blachy i in. Ostatnią rozbudowę zakład przeszedł w 1890 r. znajdując się pod zarządem spółki Kamiński-Grosman, ale już siedem lat później hutę zamknięto z uwagi na wyczerpanie się zasobów miejscowej rudy żelaza. W opuszczonych pomieszczeniach fabrycznych urządzono młyn wodny.

   Do dziś znajduje się w Kuźniakach ruina wielkiego pieca oraz dawne ujęcie wody (grobla, staw, upust do odprowadzania wody z rzeki) potrzebnej do napędzania kół wodnych, podziemny sklepiony kanał dł.ok.100 m oraz zwały żużla-osadu zalegające głównie przy jego wylocie. Huty miedzi i ołowiu znajdowały się także we wsi Bugaj nad rzeką Bobrze, w miejscy, gdzie do dnia dzisiejszego znajduje się młyn wodny. Inne miejsca związane z hutnictwem to: Drabów, Piotrowice, StrawczynBurawa. W większości tych miejsc do dnia dzisiejszego nie zachowały się obiekty poprzemysłowe, jedynym śladem są występujące tam resztki żużlu żelaza. W wieku XVI na obszarze gminy rozwinięte było hutnictwo szkła, eksploatowano galenę oraz baryt.  

 

 

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Architektura

Postindustialne

Staropolski Okręg Przem.