FURMANÓW

 

 

    Pozostałości zespołu wielkopiecowego położonego nad rzeką Czarną, zbudowanego w latach 1830-1835 (przebudowanego w latach 70. XIX wieku). Wśród nich: cztery parterowe, ceglane budynki fabryczne (ale bez pierwotnego wyposażenia), dawne ogrodzenie, fragmenty systemu piętrzącego i doprowadzającego wodę do zakładu oraz czterokondygnacyjna wieża gichtociągowa, służąca niegdyś do wsypywania wsadu do wielkiego pieca. Nie zachowało się pierwotne wyposażenie wieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

wikipedia

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Architektura

Postindustialne

Staropolski Okręg Przem.