Pałac Ballestremów w Kochcicach

 

 

   Najstarsza wzmianka o Kochcicach datowana jest na 1419 r., kiedy to właścicielem wsi był Mikołaj Strzała, pochodzący z rodziny szlacheckiej, która zasługi zdobyła przy przyłączeniu księstw Oświęcimskiego oraz Zatorskiego do Rzeczpospolitej. W 1469 r. poprzez ożenek niejakiego rycerza Ruperta z panną Strzela, dziedzicami wsi stała się nowa rodzina szlachecka, która od nazwy wsi przyjęła nazwisko Kochcickich. Majątek został skonfiskowany w czasie wojny trzydziestoletniej – cały klucz lubliniecki przeszedł na własność skarbu cesarskiego. Z początkiem XX w. Ziemię Lubliniecką nabył Franciszek II von Ballestrem ofiarując ją swemu synowi, Karolowi Ludwikowi. 
   Neobarokowy pałac wybudowano w latach 1906–1909. Wokół pałacu został założony rozległy park. Ostatnim właścicielem (do 1945 roku) był hrabia Ludwik von Ballestrem.
   W latach 1945-1952 r. pałac był ośrodkiem kolonijnym dla okolicznych zakładów przemysłowych. Następnie do 1962 r. służył jako  Ośrodek Szkolenia Kadr Rolniczych. W marcu 1963 r. utworzono Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji, który funkcjonuje do dziś. W 1992r. Ośrodek został wyróżniony Złotym Medalem przez  Ministra Kultury i Sztuki za najlepsze zagospodarowanie i prowadzenie prac renowacyjnych zespołów pałacowo-zamkowych w kraju.

   W pobliżu pałacu znajdują się dawne zabudowania folwarczne, m.in. piękny budynek gorzelni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

 

http://kochcice.info/historia-kochcic.html

http://www.2mat.com.pl/kochcice/koch_his.htm

wikipedia

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Pałace