Pałac w Gwoździanach

 

 

  Nazwa miejscowości pochodząca od śląskiego słowa gwozd, czyli las po raz pierwszy pojawia się w protokole wizytacji kanonicznej z 1679 r. w którym jest wzmiankowana wieś Gwoździny (villa Gwozdziani).

   W ostatnich stuleciach Gwoździany podlegały właścicielom Dobrodzienia. W połowie XIX w. panem Gwoździan, a także Bzinicy, Skrzydłowic i Dzielnej był hrabia von Loebbecke, który gospodarował na 10 tysiącach ha ziemi. Ostatni właściciele o nazwiskach Lucken i Preiss wybudowali tu browar, gorzelnię, młyn i potażarnię (produkcja sody potasowej z popiołu drzewnego).

   Znajdujący się tu w otoczeniu parku krajobrazowego eklektyczny pałac został wybudowany w 1886 roku. Jest murowany, piętrowy o wysokim podpiwniczeniu i użytkowym poddaszu krytym czterospadowym dachem. Oparty na rzucie prostokąta, elewacje podłużne 7-osiowe. Na osi głównej z obu stron budynku lekko wysunięty ryzalit z ozdobnym szczytem i gankiem wejściowym od strony północnej. Narożniki podkreślone boniowaniem. 

   Po wojnie przez jakiś czas mieściło się w nim przedszkole. Obecnie opuszczony. Obok zachowały się jeszcze zabudowania spichlerza, gorzelni i czworak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:
www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Pałace