Drewniany kościół w Żernicy

 

 

   Parafia i kościół istniały już przed rokiem 1283, w  którym to roku Żernica stała się własnością cystersów  z Rud. Pierwszy drewniany kościół p.w. św. Michała został zniszczony podczas wojen husyckich, obecny również drewniany, orientowany wybudowano w latach 1648–1661, z fundacji Andrzeja Emanuela opata cysterskiego z Rud. W 1810 r. został przejęty przez cystersów z Rud Raciborskich. 

  Kościół jest orientowany, jednonawowy o konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, z boku nawy kruchta, całość otoczona sobotami. Dach dwukalenicowy kryty gontem z wieżyczką sygnaturki zwieńczoną hełmem ostrosłupowym z latarnią, Od frontu wieża konstrukcji słupowej z izbicą, kryta ośmiobocznym hełmem ostrosłupowym. 

   We wnętrzu zachował się barokowy ołtarz główny z 1648 r., dwa ołtarze boczne późnobarokowe z 1756 r., barokowa ambona z 1671 r. oraz w zakrystii oryginalna szafa z 1691 roku. W prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe z bocznymi odcinkami płaskimi, a w nawie strop płaski. Zachowany portal w kształcie „oślego grzbietu”. Częściowo zachowana barokowa polichromia z XVII wieku. W latach 2001-2005 przeprowadzono remont generalny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuria.gliwice.pl/

http://www.kosciolydrewniane.pl/

"Die Bau- und die Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz" - Breslau 1943 - praca zbiorowa

Zabytki Sztuki w Polsce – Śląsk, KOBiDZ, Petit s.c. Lublin – Warszawa 2006.

"Nasze Serca dla Kościoła św. Michała Archanioła"

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Drewniane kościoły