Drewniany kościół w Zacharzowicach

 

 

   Kościół p.w. św. Wawrzyńca jest kościołem filialnym parafii w Sierotach. Pierwsze wzmianki o istnieniu w tym miejscu świątyni można znaleźć w dokumentach z 1386 i 1447 roku. Obecny kościół wzniesiony został w 1580 roku (wg zapisu w protokole wizytacyjnym). Przejęty pod koniec XVI wieku przez protestantów, w 1629 roku został odzyskany przez katolików. 

   Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, orientowana. Mniejsze od nawy prezbiterium zamknięte jest trójbocznie, z przylegającą od północy zakrystią. Całość otaczają soboty zawieszone (bez podpór). Nad nawą i prezbiterium charakterystyczny dla górnośląskich kościołów dach dwukalenicowy kryty gontem. Od frontu dostawiono wieżę konstrukcji słupowej, zbudowaną na planie kwadratu, o ścianach pochyłych ku górze, zwieńczoną hełmem namiotowym.

   Wewnątrz zwraca uwagę umieszczony w ołtarzu bocznym późnogotycki tryptyk z 1510 roku. Niestety w 1997 roku skradziono cenną figurę Świętej Anny Samotrzeciej i skrzydła tryptyku z wizerunkami świętej Barbary i Marii Magdaleny, to co widzimy dziś to jedynie niezbyt udane kopie. Bogato dekorowany późnobarokowy ołtarz boczny, dar opactwa w Jemielnicy pochodzi z ok. 1720 roku. W ołtarzu obraz z postaciami świętych Szymona i Judy Tadeusza, po obu stronach charakterystyczne kolumny i drewniane figury świętych: Stanisława Kostki i Stanisława Męczennika. Również barokowa jest ambona z 1687 roku. Natomiast ołtarz główny wzniesiono w 1897 roku. Na stropie polichromia patronowa z XVIII wieku z elementami figuralnymi, warto też zobaczyć oryginalne szesnastowieczne okucia drzwi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuria.gliwice.pl/

http://www.kosciolydrewniane.pl/

"Die Bau- und die Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz" - Breslau 1943 - praca zbiorowa

Zabytki Sztuki w Polsce – Śląsk, KOBiDZ, Petit s.c. Lublin – Warszawa 2006.

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Drewniane kościoły