Drewniany kościół w Sierotach

 

 

   Parafia Wszystkich Świętych w Sierotach powstała już z początkiem XIII wieku, pierwsze wzmianki o niej spotykamy w dokumentach z 1299 roku. Wg zapisków w kronice parafialnej stanowiła zawsze samodzielną parafię, do której należały miejscowości Chwoszcz i Zacharzowice. Pod koniec XVI wieku kościół został przejęty przez protestantów, a w1629 roku został zwrócony katolikom.   

   Kościół został wzniesiony w 1479 roku z kamienia, niestety spłonął w 1700 roku, pozostało jedynie prezbiterium, oszkarpowane, zamknięte trójbocznie z przylegającą zakrystią, na piętrze której znajduje się loża kolatorska. Pożar ten upamiętniony został na obrazie z postacią św. Floriana znajdującym się w górnej części głównego ołtarza. Na ścianach prezbiterium zachowała się gotycka polichromia figuralna z okresu budowy kościoła przedstawiająca sceny z życia Chrystusa i wizerunki Świętych, wykonana prawdopodobnie przez mistrza z Jemielnicy. Przez wiele lat zamalowana zostały ponownie odsłonięta w 1935 roku, a w 2007 odrestaurowana. W miejsce wypalonej nawy dobudowano już w 1707 roku nową drewnianą o konstrukcji zrębowej i otoczono ją wydatnymi sobotami. Dwukalenicowy dach z wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną hełmem z latarnią, kryty jest gontem. Również hełmem cebulastym z latarnią zwieńczona jest wieża o konstrukcji słupowej i ścianach zwężających się ku górze, dostawiona od frontu kościoła z kruchtą w przyziemiu. Wieża ta pochodzi z roku 1770, wcześniejsza dzwonnica stała na uboczu.

    Wspomniany ołtarz główny jest renesansowy i pochodzi z roku 1622, barokowa ambona z pierwszej połowy wieku XVIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuria.gliwice.pl/

http://www.kosciolydrewniane.pl/

"Die Bau- und die Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz" - Breslau 1943 - praca zbiorowa

Zabytki Sztuki w Polsce – Śląsk, KOBiDZ, Petit s.c. Lublin – Warszawa 2006.

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Drewniane kościoły