Drewniany kościół w Poniszowicach

 

 

    Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela zbudowany prawdopodobnie w 1404 roku na miejscu wcześniejszego – konsekrowany 11 października 1499 roku. Modrzewiowy kościół usytuowany na otoczonym kamiennym murem wzgórzu jest orientowany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej na podmurówce kamiennej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z przylegającą od strony północnej zakrystią. W 1650 roku dobudowano kaplicę p.w. Matki Boskiej Fatimskiej fundacji Franciszka Rogojskiego. Rozbudowany w latach 1775 i 1834. Nad zakrystią dobudowaną w 1852 roku loża kolatorska fundacji Aleksandra Zawadzkiego. Z boku nawy zamknięta trójbocznie kaplica, pod którą znajduje się krypta grobowa. Dwukalenicowy dach z wieżyczką sygnaturki zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią kryty gontem. Kościół otoczony sobotami.

   Akta wizytacyjne z 1679 r. wymieniają trzy ołtarze drewniane, bogato złocone. Ołtarz główny jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Obecnie w głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przyniesiony z Częstochowy w 1860 roku (1840) jako wotum wdzięczności parafian za wysłuchane prośby w czasie zarazy i głodu. Obok umieszczony jest również obraz Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1700 roku.  Od roku 1983 w parafii obchodzi się drugi odpust Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia). W latach 1982-84 ołtarze zostały gruntownie odnowione – przywrócono wtedy ich pierwotny stan z XVII wieku. Nawa przekryta płaskim stropem – prezbiterium sklepieniem kolebkowym. Nawę od prezbiterium oddziela tęcza z krucyfiksem. Chór z prospektem organowym z 1851 roku. 

   Oddzielną dzwonnicę zbudowano w roku 1520. Jest zbudowana na planie kwadratu, o konstrukcji słupowej, zwieńczona izbicą i ośmiobocznym hełmem piramidalnym. Najstarszy dzwon o imieniu "Słowo Pańskie" (o wadze 200 kg), pochodzi z 1536 roku. W miejsce zabranych w czasie działań wojennych (w 1942 r.) dwóch innych dzwonów, parafianie ufundowali trzy nowe dzwony spiżowe: św. Jana Chrzciciela (o wadze 600 kg), Matki Bożej Częstochowskiej (o wadze 400 kg) i św. Józefa (o wadze 500 kg).

 

[2]

 

    

 

[1]

 

[1]

 

[3]

 

[1]

 

[3]

 

[1]

 

[3]

 

[3]

 

[3]

 

[1]

 

[1]

 

[1]

 

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuria.gliwice.pl/

http://www.kosciolydrewniane.pl/

[1] "Die Bau- und die Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz" Breslau 1943 praca zbiorowa

[2]  Jerzy Dobrzycki „Kościoły drewniane na Górnym Śląsku” Kraków 1926 nakładem Gebethnera i Wolffa  

Ruszczyk G., Kościoły na Śląsku z XV i początku XVI wieku, Warszawa 2012

[3]  Ernst Wiggert, Ludwig Burgemeister  „Die Holzkirchen und Holztürme der preußischen Ostprovinzen” Berlin 1905

[4]  Zabytki Sztuki w Polsce – Śląsk, KOBiDZ, Petit s.c. Lublin – Warszawa 2006.

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Drewniane kościoły