Spalony drewniany kościół w Pniowie 

 

 

    Pierwszy drewniany kościół w Pniowie został wzniesiony w 1506 r. i przejściowo funkcjonował jako kościół filialny parafii Paczyna. Była to budowla konstrukcji zrębowej z przylegającą od zachodu wieżą konstrukcji słupowej. Kościół otaczały soboty – tak jak dachy pokryte gontem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bardzo interesujące było wnętrze kościoła ze względu na znajdujące się tam polichromie malowane temperą. Powstały one wraz z kościołem w 1506 roku. Organy z 1810 roku – zbudował organmistrz Weiß z Pyskowic. Ołtarz główny sprzed 1700 odnawiany w 1912 roku.

 

 

 

 

 

 

Chrzcielnica z 1700 roku

 

XVIII-wieczny ornat

 

    Stacja Drogi Krzyżowej 1773

 

Dzwony z brązu  inskrypcje

o rex glorie veni cum pace a.d. MCCCCCXI i.n.r.i.

CHRISTUS REX FORTIS VENIT IN PACE ET HOMO FACTUS EST 1545

 

 

 

13 lutego 1956 r. kościół spłonął z niewyjaśnionych przyczyn wraz z całym wyposażeniem. 

 

 

 

Materiały źródłowe:

www.kuria.gliwice.pl  

Czesław Thullie, Zabytki architektoniczne województw katowickiego i opolskiego, Katowice 1969

dr Jerzy Dobrzycki, Kościoły drewniane na Górnym Śląsku, Kraków 1926  

Ernst Wiggert, Ludwig Burgemeister, Die Holzkirchen und Holztürme der preußischen Ostprovinzen, Berlin 1905

P.Siemko, Nieistniejące kościoły Górnego Śląska, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Katowice 2001

Zdjęcia archiwalne:

Die Bau- und die Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz, Breslau 1943

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Drewniane kościoły