Drewniany kościół w Gliwicach

 

 

 

   Obecny kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP został zbudowany w Zębowicach koło Olesna w 1447 lub 1493 roku, a jego opiekunami byli zawsze właściciele pobliskiego majątku ziemskiego. Kościół konstrukcji zrębowej z prezbiterium zamkniętym prostokątnie z boczną zakrystią, kruchtą z boku nawy, z lożą kolatorską na piętrze i zewnętrznymi schodami. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną cebulastym hełmem i latarnią. Swój obecny kształt  kościół zawdzięcza pracom prowadzonym w XVII i XVIII w. W tym czasie został odeskowany, pomalowano jego wnętrze oraz ubogacono go w liczne rzeźby (w tym figurę fundatora) i obrazy. Późnobarokowa polichromia przedstawia Świętego Pawła i Elżbietę, Oko Opatrzności, oraz Koronację Matki Boskiej w otoczeniu aniołów. Z tego okresu pochodzą również późnobarokowe ambona i ołtarze. Ołtarze boczne klasycystyczne z pierwszej połowy XIX w. Pod odeskowaniem z obecną polichromią ścian tego kościoła znajdowały się zachowane fragmenty malowideł pochodzących najprawdopodobniej z końca XV wieku. 

   W roku 1777 dobudowano do kościoła trzykondygnacyjną wieżę konstrukcji słupowej, zwieńczona baniastym hełmem z latarnią na ośmiokątnej podstawie. Obok wieży zewnętrzne schody prowadzące na chór z XVIII w. z falistym występem, wspartym na czterech profilowanych słupach i rokokowymi organami z XVIII w. Również z XVIII wieku pochodzą kropielnice marmurowa i drewniana. 

   W latach dwudziestych XX w. władze miejskie Gliwic podjęły decyzję o zakupie zębowickiego kościoła (w Zębowicach w 1911 r. wybudowano nowy, murowany kościół) i umieszczeniu go na nowo powstającym Cmentarzu Centralnym, uważanym wówczas za jeden z piękniejszych w Europie. 

   Od roku 1926 przez blisko 50 lat przeniesiony kościółek służył jako kaplica pogrzebowa i miejsce modlitwy. Po wojnie z powodu braku właściwej opieki ulegał powolnej dewastacji i kiedy pod koniec lat 70-tych został zamknięty dla obrzędów liturgicznych stopniowo popadł w zupełną ruinę. Po roku 1989 nowe władze podjęły decyzję ratowania zabytku. W 1992 r. kościół rozebrano i zabezpieczono elementy. Zrekonstruowany został na terenie nieczynnego Cmentarza Starokozielskiego w latach 19972000. 15 sierpnia 2000 roku kościół został ponownie poświęcony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pocztówka z ok. 1915 roku

zdjęcie ze strony http://www.kosciolydrewniane.pl/

 

zdjęcie z zasobów Archiwum Państwowego w Gliwicach

fragment pocztówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuria.gliwice.pl/

http://www.kosciolydrewniane.pl/

Zabytki Sztuki w Polsce – Śląsk, KOBiDZ, Petit s.c. Lublin – Warszawa 2006.

Ruszczyk G., Kościoły na Śląsku z XV i początku XVI wieku, Warszawa 2012

F. Heinevetter. „Die Schrotholzkirche Mariae Himmelfahrt auf dem Hauptfriedhof in Gleiwitz” [w:]„Gleiwitzer Jahrbuch 1927, s. 183-190

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Architektura

Katalog zabytków

Drewniane kościoły