Drewniany kościół w Bojszowie

 

 

   Po raz pierwszy dowiadujemy się o istnieniu kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Bojszowie (ówczesna nazwa: Boyczow) z wykazu świętopietrza archidiakona opolskiego z 1447 roku. W protokole wizytacyjnym z 1679 roku napisano o nim, że „...został zbudowany przed dwustu laty, z drewna, na mokrym terenie...” W okresie reformacji Bojszów, wchodząc w skład księstwa opolskiego, został poddany wpływom protestantów, którzy przejęli świątynię, katolicy odzyskali ją na początku XVII wieku. Około 1700 roku parafię Bojszów przyłączono do parafii Rachowice, a ponownie wyodrębniono 1 lipca 1959 roku. Istniejącą do dziś świątynię zbudowano w początkach wieku XVI. Od czasu gdy w roku 1982 postawiono obok nowy kościół, używana jest tylko okazjonalnie.

   Drewniany kościół jest konstrukcji zrębowej, jednonawowy, orientowany. Do zamkniętego trójbocznie prezbiterium przylega od północy zakrystia. W 1728 roku (wg inskrypcji na belce) dostawiono od czoła nawy wieżę konstrukcji słupowej o ścianach zwężających się ku górze, z pozorną izbicą, zwieńczoną ośmiobocznym hełmem piramidalnym. Starsza jest wieżyczka sygnaturki (1719) zwieńczona daszkiem namiotowym. Dachy i hełmy kryte są gontem. Świątynia otoczona jest otwartymi sobotami, ściany powyżej oszalowane deskami.

   Wyposażenie wnętrza jest barokowe, ale zachowały się również elementy późnogotyckie – portale zamknięte łukami trójlistnymi i dębowa kropielnica z XVI wieku. Ołtarz główny z obrazem Zesłania Ducha Świętego pochodzi prawdopodobnie z około 1700 roku, ołtarze z pierwszej połowy XVIII wieku, barokowa ambona z drugiej połowy XVI wieku z późniejszym baldachimem (XVIII w.). Na płaskim stropie i balustradzie chóru współczesna polichromia patronowa.

   Kościół otacza cmentarz z drewnianym parkanem i bramką z 1728 roku o konstrukcji słupowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuria.gliwice.pl/

http://www.kosciolydrewniane.pl/

"Die Bau- und die Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz" Breslau 1943 praca zbiorowa

Ruszczyk G., Kościoły na Śląsku z XV i początku XVI wieku, Warszawa 2012

Zabytki Sztuki w Polsce – Śląsk, KOBiDZ, Petit s.c. Lublin – Warszawa 2006.

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Drewniane kościoły