Niebieski szlak im. St. Malanowicza 

Rezerwat "Skałki Piekiełko pod Niekłaniem"

 

   Rezerwat znajduje się na zalesionym wzniesieniu Wzgórz Niekłańsko-Bliżyńskich, na wschód od Niekłania. Obejmuje ponad 6 ha lasu mieszanego z przewagą 200-letnich sosen i dębów, jednak największą wartością rezerwatu są malownicze skałki wymodelowane w dolnojurajskich piaskowcach przez plejstoceńskie procesy wietrzeniowo-eoliczne. Skałki występują na długości ponad 0,5 km i przybierają różne kształty tj. grzyby skalne, gzymsy, stoły, baszty osiągając wysokość od 2 do 8 m. Bogactwo form jest efektem wietrzenia kompleksu warstwowanych piaskowców o zróżnicowanej odporności na działalność erozyjną wiatru. Fantastyczne kształty i ciemne zabarwienie skał były prawdopodobnie powodem powstania wielu legend jak i samej ich nazwy. W skalnych szczelinach przetrwało stanowisko bardzo rzadkiej paproci zanokcicy północnej (Asplenium septentrionale), reliktu klimatu polodowcowego.