Obiekty kultu św. Jana Nepomucena w powiecie gliwickim

 

Historia życia i geneza kultu św. Jana Nepomucena
Atrybuty
Chronostychy
Klasyfikacja

Mapa rozmieszczenia obiektów kultu w powiecie gliwickim

Galeria

 

GLIWICE 2009  

Silesiana

Nepomuki