Drewniany kościół w Wilczy

 

 

   Kościół p.w. św. Mikołaja zbudowany został przez cieślę Jakuba Sedlaczka z Gliwic, staraniem ks. Józefa Wrana, budowę ukończono w 1755 roku. W tym miejscu znajdowały się już uprzednio dwa kościoły – pierwszy z nich został zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, kolejny był zbudowany i poświęcony w 1657 roku. Jego opis znajdujemy w najstarszych zachowanych wizytacjach z lat 1679 i 1687. Miał on 27 łokci długości i 12 szerokości, dwoje drzwi i cztery okna. Ściany wewnątrz były ozdobione kilkoma obrazami, kościół posiadał galerię, zaś ławy były rozmieszczone według porządku barokowego (secundum ordinem). Kościół posiadał wieżę przyłączoną z trzema dzwonami. Wokół niego znajdował się cmentarz. W kościele były trzy ołtarze. Główny posiadał snycerkę barokową (novam sculpturam), był pomalowany i pozłocony, zaś wewnątrz znajdował się obraz Matki Bożej Częstochowskiej."...Chrzcielnica kamienna położona w środku kościoła, wewnątrz pod kluczem woda chrzcielna czysta, święte oleje są przechowywane w zakrystii; galeria jedna, katedra ze strony Epistoły prosta. Dzwonnica drewniana wysoka na kształt wieży, wewnątrz dwa dzwony, trzeci w wieżyczce nad kościołem.." 

   Obecny kościół jest jednonawowy, orientowany, o konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z przylegającą zakrystią. Wieża o konstrukcji słupowej z izbicą znajduje się od frontu, zwieńczona jest hełmem iglicowym. Dach dwukalenicowy z ośmioboczną wieżyczką sygnaturki zwieńczoną hełmem cebulastym z latarnią. Dachy kryte gontem. Świątynia otoczona jest sobotami. W nawie głównej strop płaski z fasetą, w prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe. Chór z półkolistym występem, wsparty na dwóch słupach mieści późnobarokowe organy z XVIII wieku. Wyposażenie kościoła barokowe – ołtarz główny z drugiej połowy XVII wieku, dwa ołtarza boczne, ambona późnobarokowe z XVIII w. Na specjalną uwagę zasługuje obraz wotywny Matki Boskiej Frydeckiej z 1709 roku z napisem morawskim.

 

fot. Władysław Rychter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuria.gliwice.pl/

http://www.kosciolydrewniane.pl/

wikipedia

"Die Bau- und die Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz" - Breslau 1943 - praca zbiorowa  

Zabytki Sztuki w Polsce – Śląsk, KOBiDZ, Petit s.c. Lublin – Warszawa 2006

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Śląskie klimaty Drewniane kościoły